Politika zasebnosti


 1. Cilj

Ta politika se uporablja za vse obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Razkop d.o.o., njen cilj pa je obvestiti uporabnika o načinu, na katerega Razkop d.o.o. izvaja obdelavo osebnih podatkov (vključno s podrobnostmi o vrsti zbranih osebnih podatkov in namenu obdelave), ter o pravicah uporabnika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki.

 1. Kontakt – Kako lahko stopim v stik?

Če ima uporabnik kakršna koli vprašanja v zvezi s Politiko zasebnosti, se lahko na Razkop d.o.o. obrne na naslednje načine:

 • Sedež podjetja se nahaja na naslovu: Hodoščkova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Kontaktna telefonska številka je: 040 423 658​

Uporabnik lahko vzpostavi neposredno in učinkovito komunikacijo s Razkop d.o.o. s pisnim sporočilom, poslanim na katerega koli od navedenih naslovov, ali tudi s pošiljanjem e-pošte na naslov:
Poleg tega so spodaj navedene informacije o uradniku, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • Identiteta upravljavca: Razkop d.o.o. Hodoščkova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: info@razkop.si
 1. Identifikacija obdelave – Kako zbiramo osebne podatke?

V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti,

 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR),

zbira osebne podatke, s katerimi razpolaga, ko uporabnik:

 • (i). izpolni obrazce na https://razkop.si/ (‘spletno mesto’);
 • (ii). se naroči na novice;
 • (iii). odgovori na anketo ali izpolni spletni obrazec;
 • (iv). izpolni tiskani obrazec;
 • (v). pošlje elektronsko sporočilo ali komunicira po telefonu, ki se nato naložijo v ustrezne obrazce;
 1. Zbrani osebni podatki – Katere osebne podatke zbiramo?

Podatke zbiramo predvsem z izpolnjevanjem kontaktnih obrazcev.

Zbirajo se naslednji podatki: polno ime, email, telefonska številka

Kadar se za uporabo storitve ali dostop do določene vsebine zahtevajo osebni podatki, njihova predložitev praviloma ni obvezna, razen v primerih, ko je izrecno navedeno, da gre za podatke, ki so potrebni za zagotavljanje storitve. V tem primeru se lahko uporabnik svobodno odloči, da se ne bo registriral in/ali da ne bo sklenil pogodbe o storitvah.

Uporabnik izjavlja in jamči, da so vsi podatki, ki jih je posredoval, resnični in pravilni, ter se zavezuje, da jih bo posodabljal. Spremembe lahko sporoči pooblaščencu za varstvo podatkov ali na naslov, naveden v oddelku 2 tega pravilnika.

Prav tako uporabnik potrjuje, da so podatki, ki jih zahteva Razkop d.o.o., potrebni, ustrezni in niso pretirani za izvajanje namenov, izraženih v oddelku 5 tega dokumenta, ki jih ne bi bilo mogoče izpolniti, če ti podatki ne bi bili zagotovljeni.

Za vsako napačno ali netočno izjavo, ki bi nastala zaradi posredovanih informacij in podatkov, ter za škodo, ki bi jo takšni podatki lahko povzročili, je odgovoren uporabnik.

 1. Namen – za kaj uporabljamo osebne podatke?

Osebni podatki, ki jih zahteva uporabnik, bodo uporabljeni za naslednje namene:

 • V primeru sklepanja pogodb za storitve, ponujene prek spletnega mesta, za vzpostavitev in vzdrževanje poslovnega razmerja ter za izvajanje dejavnosti in zagotavljanje storitev Razkop d.o.o.. (med drugim vključno z upravljanjem, administracijo, zagotavljanjem in izboljševanjem storitev).
 • občasno ali periodično pošiljanje novic ter komercialnih sporočil, promocij in/ali oglasov Razkop d.o.o.. V skladu s tem se lahko e-poštni naslov, ki ga uporabnik navede ob izpolnjevanju obrazca na spletnem mestu, uporabi za pošiljanje informacij in posodobitev v zvezi z zahtevo po storitvah ter novic o Razkop d.o.o.. (občasno ali periodično), posodobitve, informacije o povezanih izdelkih ali storitvah in drugo. Ta obdelava temelji na našem zakonitem interesu za promocijo naših izdelkov in storitev.
 • Izvedba ankete ali natečaja
 • Prilagajanje uporabniške izkušnje, s čimer povečamo našo sposobnost odzivanja na njihove potrebe.
 • Izboljšanje spletnega mesta in ponudbe storitev Razkop d.o.o. na podlagi zakonitega interesa Razkop d.o.o., da nenehno izboljšuje svoje izdelke in storitve.
 • Obdelava transakcij in izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za }, kot so davčne obveznosti. Podatki, ki so predmet obdelave, se ne bodo uporabljali za druge namene ali namene, ki niso združljivi z zgoraj navedenimi in ki so bili povod za njihovo zbiranje. Ne glede na zgoraj navedeno je navedeno, da se zabeleženi podatki poleg namenov, za katere so bili izrecno zbrani, lahko uporabijo za izvajanje statistike, upravljanje incidentov ali izvajanje tržnih študij. Če pa se osebni podatki obdelujejo za namen, ki ni prvotno določen ob zbiranju navedenih podatkov, bo Razkop d.o.o. izvedla analizo združljivosti v skladu z veljavnimi predpisi. Obdelava bo odobrena le, če je prvotni namen združljiv z novim namenom ali dovoljen v skladu z neodvisno pravno podlago. V teh primerih bo uporabnik obveščen o spremembi namena ali pravne podlage za obdelavo njegovih podatkov.
  Uporabnika opozarjamo, da lahko nasprotuje pošiljanju komercialnih sporočil (odjava) in preneha prejemati e-poštna sporočila od Razkop d.o.o., o čemer zanesljivo obvesti Razkop d.o.o., ki bo v najkrajšem možnem času po prejemu takšnega sporočila pristopilo k prekinitvi. V ta namen lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov, naveden v oddelku 2, pošto, naslovljeno na naslov, naveden v oddelku 2 tega dokumenta, ali neposredno sledi navodilom za odjavo, ki so podrobno navedena na koncu vsakega elektronskega sporočila Razkop d.o.o..
 1. Kako uporabljamo vaše podatke?

Podatke, ki jih zberemo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:

 • Informacije o upravljanju
 • Upravljanje naročil strank
 • Podpora

Če želimo vaše podatke uporabiti v kakršen koli drug namen, vas bomo prosili za soglasje in vaše podatke uporabili šele po prejemu vašega soglasja, nato pa le za namen(e), za katerega(e) ste dali soglasje, razen če nam zakon nalaga drugače.

Vaše osebne podatke bomo pri nas hranili 120 mesecev, ko uporabniški računi ostanejo neaktivni, ali dokler jih bomo potrebovali za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti.

 1. Soglasje

S posredovanjem osebnih podatkov podjetju Razkop d.o.o. uporabnik izjavlja, da se v celoti in brez zadržkov strinja z njihovo obdelavo s strani podjetja Razkop d.o.o.. Uporabnik s tem daje svoje svobodno, izrecno in informirano soglasje, da lahko zbrane podatke uporabi za namene, navedene v oddelku 5 tega pravilnika, ter za njihovo vključitev v zbirko podatkov .

izvaja obdelavo uporabnikovih podatkov zakonito v: (i) sklepanju pogodb o storitvah Razkop d.o.o. s strani uporabnika v skladu s pogoji, ki so uporabniku na voljo ob koncu izpolnjevanja obrazca za zahtevek za storitve (pred morebitnim najemom) in ki jih uporabnik (ko jih prebere), in če se z njimi strinja, lahko sprejme z označitvijo polja, ki je bilo vključeno v ta namen; in (ii) svobodno, informirano in nedvoumno privolitev uporabnika, dano po pregledu tega pravilnika o zasebnosti, v katerem Razkop d.o.o. obvešča o ravnanju, ki ga bo izvedlo z vašimi podatki, in če se s tem strinja, tako da v obrazcu za zahtevo za storitev odkljuka polje, ki je bilo vključeno v ta namen. Obdelava podatkov, ki ni zajeta v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, bo izvedena, če Razkop d.o.o. meni, da je to potrebno za zaščito zakonitega interesa, in le, če ni v nasprotju s temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika.

 1. Iztek veljavnosti – kako dolgo jih hranimo?

Podatki bodo uničeni ali arhivirani, ko ne bodo več nujno potrebni ali pomembni za namene, podrobno opisane v oddelku 5 zgoraj. Zlasti se bodo osebni podatki hranili, dokler bo veljalo poslovno razmerje (in če uporabnik ni predhodno zahteval njihovega izbrisa) in v obdobju, v katerem lahko nastanejo obveznosti, odškodnine in/ali odgovornosti v okviru poslovnega razmerja ali za opravljene storitve.
Razkop d.o.o. obvešča, da bo bistvene informacije za identifikacijo izvora shranjenih podatkov hranil za čas trajanja razmerja stranke s Razkop d.o.o. in/ali preklica soglasja s strani uporabnika v skladu z informacijami v oddelku 5 tega pravilnika o zasebnosti in/ali za čas, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

 1. Zaupnost / dodelitev / mednarodni prenos – Ali podatke razkrijemo tretjim osebam?

Razkop d.o.o. bo zbirane osebne podatke ohranjal zasebne in zaupne, in jih ne bo uporabljal za namene, ki niso določeni v 5. členu tega dokumenta. Razkop d.o.o. zahteva podpis pogodb o zaupnosti in obdelavi osebnih podatkov s strani svojih zaposlenih in tretjih oseb, ki nudijo storitve, ki dostopajo do vsebine baz podatkov (ali vključujejo takšne obveznosti v pogodbe o storitvah, ki jih sklene z takimi ponudniki, kot je navedeno v naslednjem odstavku).

Osebni podatki uporabnika, ki jih zbere Razkop d.o.o., ne bodo preneseni, prodani, izmenjani, posredovani in/ali sporočeni nobeni tretji osebi zunaj Razkop d.o.o. brez privolitve uporabnika, razen zakonske obveznosti in/ali za namen zagotavljanja storitev uporabniku. To ne vključuje nekaterih zaposlenih in ponudnikov storitev, ki omogočajo delovanje spletnega mesta, skladnost z nameni, določenimi v 5. poglavju tega dokumenta, in/ali zagotavljanje storitev uporabniku, ki so ob zaposlitvi prevzeli obveznost ohranjanja zaupnosti posredovanih podatkov in se zavezali k spoštovanju veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov. Pogodbe s ponudniki storitev določajo cilj, obseg, vsebino, trajanje, naravo in namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov, kategorije lastnikov podatkov ter obveznosti in odgovornosti Razkop d.o.o. in pogodbenih tretjih oseb.

Zlasti: lahko posredovane osebne podatke deli z nadzornimi družbami, podružnicami, hčerinskimi družbami, povezanimi družbami in/ali posredniki, povezanimi s .

Razkop d.o.o. lahko določene osebne podatke, ki jih je zagotovil uporabnik, deli interno znotraj , z določenimi oddelki, kot so uprava, trženje ali IT.

**- V nekaterih primerih Razkop d.o.o. posreduje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa ter ekonomskih in tehničnih prednosti, povezanih z uporabo specializiranih ponudnikov. V tem smislu: – Mape. Razkop d.o.o. uporablja Google Maps za vključitev zemljevidov na spletno mesto. Vključitev v Google Maps omogoča, da Google zbira uporabnikov naslov IP. Uporabnik se lahko s politiko zasebnosti in drugimi pravnimi vidiki omenjenega podjetja seznani na naslednji povezavi: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. – YouTube. Na spletnem mestu so povezave na YouTube v zvezi z videoposnetki, povezanimi s storitvami Razkop d.o.o.. Kot je navedeno v 13. poglavju teh navodil, uporabnik z uporabo teh povezav zapusti spletno mesto in je preusmerjen na stran YouTube. Uporabnik si lahko politiko zasebnosti in druge pravne vidike storitve YouTube ogleda na naslednji povezavi: https://policies.google.com/privacy. – Facebook. Razkop d.o.o. je na spletno mesto vključil komponente Facebooka. Zlasti uporablja oglaševalsko platformo Facebook. Podjetje, ki upravlja storitve Facebook, je Facebook Inc. s sedežem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Uporabnik si lahko politiko zasebnosti in druge pravne vidike omenjenega podjetja ogleda na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/privacy/policy. ** **- Družabna omrežja. Razkop d.o.o. uporablja tudi družbena omrežja, kot sta Facebook ali Instagram, in je funkcije teh omrežij vključil v svoje storitve. Uporabnik lahko ta družbena omrežja uporablja le, če je v njih registriran in če je s svojim uporabnikom dostopal do ustreznega družbenega omrežja. Ta družbena omrežja imajo lastne politike zasebnosti in lastne pogoje, v katere se Razkop d.o.o. ne vmešava in nad katerimi nima nadzora. **

Nazadnje mora uporabnik vedeti, da lahko (in da si pridržuje pravico do) razkritja njegovih podatkov v naslednjih primerih: (i) če to zahteva sodni ali upravni organ; (ii) če je to potrebno za uveljavljanje vaših pravic v skladu s Pogoji poslovanja Razkop d.o.o. in tem pravilnikom o zasebnosti; (iii) če je to potrebno za spoštovanje zakonodaje; (iv) če bi bili ti podatki koristni za zaščito pravic tretjih oseb; (v) če je to koristno za zaščito pravic, lastnine ali varnosti , njenih upravljavcev, hčerinskih družb, povezanih družb, direktorjev, vodij, zaposlenih, uporabnikov ali splošne javnosti; in (vi) če obstajajo utemeljeni razlogi, povezani z javno varnostjo, nacionalno obrambo ali javnim zdravjem.

 1. Varnost – Kako zagotavljamo varnost podatkov?

izjavlja, da namerava sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti, celovitosti in zaupnosti podatkov v skladu z določbami GDPR, da bi se izognila njihovemu ponarejanju, izgubi, vpogledu ali nepooblaščeni obdelavi.

ne zagotavlja popolne zasebnosti pri uporabi spletnega mesta, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so z njimi seznanjene nepooblaščene tretje osebe. Uporabnik se zaveda, da obstoječa tehnična sredstva, ki zagotavljajo varnost, niso nepremagljiva in da je tudi ob upoštevanju vseh razumnih varnostnih ukrepov možna manipulacija, uničenje in/ali izguba informacij. V primeru, da se odkrije varnostni incident in da ta pomeni znatno tveganje za lastnika podatkov, se o takem dogodku nemudoma obvesti pristojni nadzorni organ, skupaj s korektivnimi in paliativnimi ukrepi, ki so bili in/ali bodo izvedeni.

Razkop d.o.o. ni odgovoren za izgubo ali izbris podatkov s strani uporabnikov. Prav tako Razkop d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo povzročijo računalniški virusi.

Končno mora tudi uporabnik sprejeti ukrepe za zaščito svojih podatkov. vztraja, da med delovanjem na internetu poskrbite za vse varnostne ukrepe za zaščito svojih osebnih podatkov. Svetujemo vam vsaj, da redno spreminjate geslo, uporabljate kombinacijo črk in številk ter poskrbite, da uporabljate varen brskalnik.

 1. Pravice lastnika podatkov in postopki odzivanja na njihovo uveljavljanje – Katere pravice imam kot lastnik podatkov?

Uporabnik, ki je lastnik podatkov, lahko kadar koli uveljavlja pravice do dostopa, popravka, preklica, ugovora, omejitve obdelave, prenosljivosti, zaupnosti in izbrisa v zvezi s svojimi osebnimi podatki v skladu s določbe 15. in naslednjih členov uredbe GDPR, kot je ustrezno.
Te pravice lahko uveljavlja uporabnik sam, in sicer po elektronski pošti, naslovljeni na naslov info@razkop.si, ali na kateri koli način, določen v zgoraj navedenih veljavnih predpisih. lahko zahteva potrebne podatke za potrditev identifikacije lastnika podatkov.

Izbris nekaterih podatkov ne bo izveden, če bi to lahko povzročilo škodo zakonitim pravicam ali interesom tretjih oseb ali če obstaja zakonska obveznost, da se podatki ohranijo.

 1. Usposabljanje – Ali usposabljamo?

Osebje, katerega naloge so povezane z obdelavo osebnih podatkov, se usposablja, da bi zagotovili boljše varstvo osebnih podatkov in pravic njihovih imetnikov.

 1. Povezave s tretjimi osebami – Ali naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest?

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, z oglaševalsko vsebino ali brez nje, katerih pravila o zasebnosti so tuja za Razkop d.o.o.. Povezana spletna mesta niso povezana s Razkop d.o.o. in njihov obstoj nikakor ne pomeni, da gre za kakršno koli sugestijo, vabilo ali priporočilo za obisk ciljnih krajev ali kakršno koli povezavo ali povezavo med Razkop d.o.o. in takimi spletnimi mesti. Razkop d.o.o. ne odgovarja za vsebino, uporabo in dejavnosti teh povezanih spletnih mest ali za škodo, bodisi sedanjo ali morebitno, materialno ali moralno, neposredno ali posredno, ki bi jo utrpeli uporabniki in bi izhajala iz informacij, vsebovanih na teh spletnih mestih, ali iz odnosov, ki bi jih uporabniki lahko vzpostavili s tretjimi osebami, katerih storitve so bile objavljene na spletnem mestu. Ne glede na zgoraj navedeno bodo vse pripombe na teh povezanih spletnih mestih koristne za Razkop d.o.o., da bi izboljšali storitve in/ali zagotovili celovitost spletnega mesta. se zavezuje, da bo storilo vse, kar je mogoče, da na svojem spletnem mestu prepreči obstoj povezav do spletnih mest z nezakonito vsebino.

 1. Piškotki – Ali uporabljamo piškotke?

Ko uporabnik vstopi na Spletno mesto, lahko Razkop d.o.o. na njegov računalnik shrani nekatere informacije v obliki “piškotka” ali podobne datoteke. Stran uporablja piškotke za (i) sledenje oglaševanju, (ii) zbiranje podatkov o prometu na strani in (iii) izboljšanje uporabniške izkušnje pri uporabi strani.

Uporabnik mora vedeti, da mu za navigacijo po spletnem mestu ni treba dovoliti namestitve piškotkov, ki jih pošilja spletno mesto. To se lahko zahteva le v zvezi z določenimi storitvami. Uporabnik lahko izbriše piškotke s trdega diska svojega računalnika, prepreči dostop do svojega računalnika prek svojega brskalnika ali z izbiro ustrezne možnosti, ko je vprašan o možnosti uporabe piškotkov v te namene in v skladu s Politiko piškotkov Razkop d.o.o..

Piškotki so informacijske datoteke, ki jih spletno mesto ali ponudnik določenih storitev spletnega mesta preko programa brskalnika prenese na trdi disk uporabnikovega računalnika. Piškotki sami po sebi ne morejo osebno identificirati uporabnika (čeprav lahko vsebujejo uporabnikov IP naslov), vendar jim omogočajo prepoznavanje uporabnikovega brskalnika ter zajemanje in shranjevanje določenih podatkov (uporabnikov operacijski sistem, ime domene spletnega mesta, s katerega je bila stran povezana). , med ostalimi). Razkop d.o.o. si pridržuje pravico najeti storitve tretjih oseb za analizo in razumevanje uporabnikov spletnega mesta, ki ne smejo uporabljati zbranih podatkov za druge namene kot za izboljšanje storitev Razkop d.o.o..

 1. Odobritev

Uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da je seznanjen s Politiko zasebnosti Razkop d.o.o. in Pogoji poslovanja Razkop d.o.o., če obstajajo, ter jih v celoti odobrava. Prav tako se uporabnik z izpolnitvijo zahteve za storitve strinja s Politiko zasebnosti Razkop d.o.o. in Pogoji poslovanja Razkop d.o.o..

 1. Spremembe – Ali je to najnovejša različica?

To je trenutna različica Razkop d.o.o. lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Takšne spremembe začnejo veljati z objavo na spletnem mestu ali ko so uporabniki o njih obveščeni na kakršen koli način, kar se zgodi prej. Uporabnik mora biti z občasnim vnosom obveščen o pogojih, ki so vključeni v to besedilo.

Pravilnik o zasebnosti, posodobljen na dan 24. julij 2023.